BAN: Pla de Sequera

26 jun 2023 9:30h

L’Agència Catalana de l’Aigua, ha comunicat a l’Ajuntament de Begur, que s’han començat a generar estalvis significatius en el consum d’aigua, tot i que encara no són suficients.

En el mes d’abril la dotació de litres per habitant i dia ha estat de 357 litres quan la autorització màxima no podia ser superior a 159 litres.

Aquesta situació pot comportar repercussions econòmiques molt negatives per al nostre municipi i per això, us encoratjo a que feu tots els esforços que estiguin al vostre abast perquè el consum diàri no sigui superior a 159 litres per persona, i així es puguin assolir les prescripcions obligatòries del Pla de Sequera.

Us recordo les prohibicions d’aigua per a reg de jardins i de gespa i l’ompliment de piscines.

Confio en la vostra col·laboració i responsabilitat en l’ús d’aigua adoptant les mesures adequades per fer efectiu l’estalvi.

La qual cosa es publica a coneixement general.

L’ALCALDESSA, Maite SELVA HUERTAS.

Descarregar el BAN Municipal