Begur adoptarà diferents mesures per a fer front a l’emergència climàtica

03 mar 2023

L’Ajuntament es compromet a implementar les diferents accions de mitigació i d’adaptació recollides al PAESC, el Pacte d’Alcaldes per l’Energia i el Clima. 

L’Ajuntament de Begur ha acordat declarar la situació d’emergència climàtica al municipi. Ho ha fet aquesta setmana, durant el Ple municipal extraordinari celebrat el 28 de febrer. A través d’aquesta declaració el consistori accepta la situació d’emergència climàtica global que exposen els experts, admet les evidències científiques al respecte, i reconeix que cal assolir una reducció ràpida i significativa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Per tot plegat, l’Ajuntament es compromet a assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants; a assignar recursos municipals per a fer front a aquesta crisi; a disposar d’un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle anuals necessàries; i a iniciar un procés d’educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la realitat de la crisi ambiental i l’enorme canvi de model necessari per a frenar aquesta emergència.

Al mateix temps, a través d’aquesta declaració el consistori pren el compromís d’arribar al balanç net zero d’emissions de carboni no més tard del 2050 treballant en compromisos polítics, normatives i aplicant els recursos humans in econòmics necessaris; i d’aprovar estratègies generals i projectes concrets que permetin abandonar de forma progressiva els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària, i impulsant un nou model de producció i consum.

Tot plegat, portarà l’Ajuntament a implementar al municipi les accions de mitigació i d’adaptació recollides al PAESC (Pacte d’Alcaldes per l’Energia i el Clima), al qual està adherit:

. Augmentar el grau d’estalvi i eficiència energètica als edificis públics, edificis residencials i del sector terciari.

. Incrementar la producció local d’energia al municipi i el consum d’energia renovable.

. Substituir l’energia fòssil i optar per no invertir-hi.

. Disminuir les emissions associades a la mobilitat i transport urbà.

. Reduir la generació de residus i disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.

. Pal·liar els efectes de la pobresa energètica.

. Posar a la disposició de la ciutadania eines, recursos i espais per a la transició energètica.

. Portar a terme una gestió forestal conjunta com a eina de prevenció d’incendis i aprofitament de biomassa.

. Conservar el medi ambient i la biodiversitat del territori.

. Maximitzar l’eficiència en l’ús de l’aigua.

. Augmentar el grau de planificació per fer front als riscos climàtics.

. Dotar-se d’instruments de gestió de les emergències.

. Crear refugis climàtics.

. Millorar la difusió d’avisos a la població i el coneixement sobre el canvi climàtic.

. Afrontar les riscos derivats de l’increment del nivell del mar.

. Treballar per uns nuclis urbans més resilients als efectes dels canvis de temperatura.

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur.


Categories: Medi Ambient