Begur aplica sancions a activitats econòmiques que realitzen abocaments i un ús indegut de les àrees d’emergència

08 jun 2020

El consistori recorda que aquests contenidors són d’ús exclusiu per a particulars, tal com queda reflectit en l’article 36 de l’Ordenança Municipal de Recollida de Residus i també en els rètols informatius situats a les àrees d’emergència.

L’Ajuntament de Begur informa que en els darrers dies s’han aplicat sancions econòmiques, que oscil·len entre els 120 i 1.500 euros, a diverses activitats econòmiques que han dut a terme abocaments i un ús indegut de les àrees d’emergència al municipi.

Els contenidors de les àrees d’emergència són d’ús exclusiu per a particulars i, segons l’article 36 de l’Ordenança Municipal de Recollida de Residus, les següents accions són considerades infraccions i, per tant, són sancionables amb multes:

. Dipositar els residus al contenidor que no correspon.

. Deixar voluminosos, electrodomèstics o altres elements de la deixalleria municipal.

. Deixar residus a la via pública o al medi natural.

. Abocar restes de poda provinents de professionals.

El consistori reitera que les activitats econòmiques han de dirigir-se a la deixalleria municipal per dipositar els seus residus i està prohibit l’ús d’aquestes àrees d’emergència.  L’horari d’atenció al públic de la deixalleria municipal és de dilluns a dissabte, de 8:30 a 13 hores, i  de dimecres a divendres, de 14:30 a 18 hores.

La deixalleria va reobrir les seves portes per a tots els usuaris el passat 6 de maig

La reobertura de la deixalleria municipal a tots els usuaris domèstics va anar acompanyada de la implantació d’unes estrictes mesures de seguretat d’obligat compliment per a totes aquelles persones que accedeixin a l’equipament amb l’objectiu de garantir la seguretat d’usuaris i treballadors i prevenir el contagi i propagació de la Covid-19:

. Mantenir una distància de seguretat mínima de dos metres respecte l’encarregat de la deixalleria i la resta d’usuaris.

. Utilitzar mascareta de protecció.

. No compartir objectes amb el personal de la deixalleria. L’usuari haurà de dipositar els residus al lloc indicat per l’encarregat i per mitjans propis.

 

 


Categories: Medi Ambient