Begur es dota amb un Pla d’Emergència Municipal en situació de sequera

29 mar 2023

El document estableix, entre d’altres, les mesures a aplicar al municipi en situació de normalitat i prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència per sequera.

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dimarts 28 de març, va aprovar inicialment el Pla d’Emergència Municipal en situació de Sequera (PES) del terme municipal de Begur.

Aquest document ha estat elaborat per l’Àrea de Medi Ambient del consistori i estableix, entre d’altres, les mesures a aplicar al municipi en cas de sequera en aquests quatre supòsits:

. Situació de normalitat i prealerta

. Situació d’alerta

. Situació d’excepcionalitat

. Situació d’emergència

Es tracta de mesures preventives, d’administració i gestió, organitzatives i de control, estructurals i sobre la demanda. Pere Feliu, regidor de Medi Ambient, destaca que aquest pla “ha d’esdevenir la principal eina de treball i la principal guia per a actuar amb determinació, previsió i eficàcia davant una de les grans crisis que pateix el nostre país -i, per extensió, el nostre municipi- a causa de l’emergència climàtica: les sequeres. Des d’avui, Begur compta amb un full de ruta que ens ha de permetre adoptar mesures específiques, raonades i efectives per a prevenir i pal·liar els efectes de la sequera a casa nostra i minimitzar-ne l’impacte”.

En aquest sentit, cal recordar que en aquests moments Begur es troba en situació d’excepcionalitat per la sequera; el que implica, segons el PES, un consum màxim per persona a Begur de 159 litres per dia. Tota la informació sobre les mesures i limitacions d’aigua al municipi es pot consultar aquí.

El PES ha estat elaborat per l’Ajuntament de forma voluntària, ja que la llei només obliga a la seva elaboració als municipis de més de 20.000 habitants. Amb tot, la singularitat del municipi -per la seva estacionalitat- ha portat al consistori ha abordar-ne la seva elaboració.

Així, el pla -que ara s’enviarà a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè també en procedeixi a la seva aprovació- també recull un exhaustiu resum dels recursos hidràulics disponibles al municipi, una quantificació dels consums d’aigua, i una estimació de les dotacions actuals i màximes d’aigua. En aquest sentit, cal destacar, per exemple, que Begur compta amb 137 quilòmetres de canonades per al repartiment de l’aigua.

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur i al canal de YouTube de l’Ajuntament de Begur.


Categories: Medi Ambient