Begur es dotarà amb un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

26 abr 2022

L’Ajuntament ha aprovat el plec de clàusules per a la contractació dels serveis de redacció de l’avanç de revisió del POUM.

L’Ajuntament de Begur s’ha proposat abordar la redacció i tramitació de l’avanç de revisió de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), una eina bàsica per a la gestió urbana municipal i el desenvolupament estratègic del municipi que ha de permetre dissenyar el futur de la vila per als propers anys.

En aquest sentit, el passat 19 d’abril la Junta de Govern Local va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació dels serveis per a la redacció de l’avanç del POUM, pressupostada en 93.775€ (IVA inclòs).

L’actual POUM de Begur data del 2003 i al llarg dels darrers anys ha estat sotmès a 47 modificacions puntuals, 7 plans parcials, 5 plans especials urbanístics i 2 plans de millora urbana. A més, des de la seva data d’aprovació s’han acordat diversos plans de jerarquia superior que afecten el planejament general.

Per tot plegat, Maite Selva, alcaldessa de Begur, justifica la necessitat de dur a terme aquesta revisió assegurant que “els canvis socials, econòmics, medi ambientals i legislatius que s’han produït durant els 19 anys de vigència de l’actual POUM fan imprescindible aquesta revisió del planejament general del nostre municipi, per tal de buscar el millor equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals de Begur”.

 


Categories: Urbanisme