Begur es dotarà amb un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals

10 nov 2022

El document contindrà les mesures operatives i administratives i els equips de les infraestructures a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària el dimarts 8 de novembre, va donar llum verda al nou Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Begur elaborat per la Diputació de Girona, que conté les mesures operatives i administratives i els equips de les infraestructures a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.

El pla, amb una inversió total de 94.020,92€, és previst que comenci a executar-se un cop el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en doni el vistiplau definitiu. Així, un cop sigui aprovat per la Generalitat de Catalunya el consistori disposarà d’un termini de quatre any per a executar les diferents actuacions previstes.

En aquest sentit, cal recordar que el passat 17 d’octubre de 2022 la Diputació de Girona va trametre a l’Ajuntament el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Begur, redactat de conformitat amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; i que el passat 29 d’octubre de 2022, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament en va emetre un informe favorable.

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur.


Categories: Medi Ambient