Begur estableix noves mesures per frenar el consum d’aigua davant l’emergència per sequera

01 feb 2024

El consistori ha modificat les tarifes de l’aigua per penalitzar els grans consumidors i ha celebrat una nova sessió de la Comissió Municipal de la Sequera per conèixer més detalls dels vectors que causen un consum excessiu d’aigua al poble i establir mesures per a abordar-lo. 

El Govern de la Generalitat, a través de Comissió Interdepartamental de Sequera, ha decretat avui l’emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, una mesura que també afecta Begur. Amb aquestes restriccions, el límit per persona es fixa en 200 litres i la reducció en agricultura passa a ser del 80%, del 50% en ramaderia, i del 25% en usos industrials i recreatius.

En aquest context d’escassetat de recursos, és necessària la col·laboració de totes les administracions. Per això, i per tal de seguir reduint els litres consumits diàriament per cada begurenc i begurenca, l’Ajuntament de Begur impulsa un nou paquet de mesures destinades a la preservació de l’aigua.

Noves tarifes d’aigua per penalitzar els grans consums

El consum per habitant de Begur ultrapassa el topall fixat per l’ACA pel que fa tant a l’antiga situació de preemergència per sequera, com a l’actual emergència per sequera. S’ha detectat un consum excessiu d’una part dels abonats, que no respecten els criteris de l’administració en la greu sequera que patim. 

Davant d’aquesta situació, el consistori va aprovar el dimarts, en una sessió ordinària del ple, la modificació dels trams de les tarifes d’aigua per tal de penalitzar els grans consumidors. Aquesta mesura, que s’està treballant des del setembre de 2023, contempla la posada en marxa d’un quart tram en les tarifes, pels consumidors que sobrepassin els 30 m3 mensuals. Els trams seran els següents:

. Fins a 10 m3 al mes

. De 10 a 20 m3 al mes

. De 20 a 30 m3 al mes

. Més de 30 m3 al mes

Així mateix, es modifiquen els preus del subministrament d’ús domèstic, rebaixant els dos primers trams i incrementant el tercer i el quart, corresponent a les persones que consumeixen més aigua. 

.Fins a 10 m³ al mes: es redueixen de 0,75€ a 0,60€ el m3

.De 10 a 20 m³ /mes: es redueixen de 1,30€ a 1,00€ el m3

.De 20 a 30 m³ / mes: incrementen de 2,00€ a 3,00€ el m3

.Excès de 30 m³ / mes: incrementen de 2,00€ a 8,15€ el m3 (nou tram)

Aquesta mesura no repercutirà el sector hoteler i industrial, el consum del qual es contempla en un únic tram, i al qual es redueix el preu de 1,35 a 1,07 euros el m3. Així mateix, es mantindrà la quota de servei per a tots els consumidors. La mesura està pendent d’aprovació per la Comissió de Preus de Catalunya. 

Reunió de la Comissió de la Sequera

Així mateix, el dimarts, 30 de gener, l’Ajuntament de Begur va celebrar una nova reunió de la Comissió Municipal de la Sequera per acordar noves mesures per abordar aquesta problemàtica des de l’àmbit municipal i en consonància de la resta d’administracions. A banda dels representants municipals, també hi va participar la tècnica de l’empresa concessionària del servei, Queralt Mercader, per explicar els diferents vectors que influeixen en els elevats consums del municipi. 

Com a resultat d’aquesta comissió, s’ha modificat el nombre de persones per habitatge a partir del qual es considera un consum excessiu, reduint-lo a 4: els habitatges que consumeixin l’aigua equivalent a més de 4 persones seran considerades consumidors excessius.

En segon lloc, s’han valorat les últimes accions en matèria de reparació de fuites, concretament al sector de Sa Punta, la Borna i Aiguafreda. En tercer lloc, s’ha fet una anàlisi dels grans consumidors, tant domèstics com d’activitats econòmiques. Com a resultat, el consistori es planteja augmentar les mesures coercitives i agilitzar les tramitacions per tal d’actuar amb major celeritat.

Finalment, s’ha presentat el dispositiu per actuar en cas d’haver de dur a terme un tall en el subministrament, l’últim recurs per a frenar el consum en el cas d’haver imposat sancions de forma reiterada. S’ha determinat el personal necessari i totes les operacions tant per fer front als talls com per a la restauració del servei.


Categories: Medi Ambient