Begur estudia sancionar els usuaris amb consums excessius d’aigua

30 oct 2023

S’està valorant la possibilitat de repercutir-los les sancions que imposi l’Agència Catalana de l’Aigua per superar el consum que marca el Pla de Sequera. 

Els esforços portats a terme tant per l’Ajuntament de Begur com per la ciutadania per tal de fer front a la situació de sequera s’han traduït en una reducció d’aproximadament el 40% del consum d’aigua durant els mesos estivals, respecte de la primavera. Tot i aquesta reducció, encara no s’han assolit les quotes establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua motiu pel qual el Consistori haurà de fer front a les sancions que s’estableixin.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur ha portat un control dels consums setmanals de tots els comptadors d’aigua de Begur. Arran d’aquest control, s’han incoat 63 expedients sancionadors a consumidors excessius d’aigua, el que suposa l’1,34% dels subministraments domèstics del municipi. A més, davant d’aquesta situació, la Comissió de Sequera Municipal està estudiant la possibilitat de gravar la sanció de l’Agència Catalana de l’Aigua a aquells ciutadans i ciutadanes que, tot i les restriccions, han fet un mal ús de l’aigua i s’han vist sancionats.

Davant la situació actual, des del consistori es continuen controlant els consums així com obrint expedients sancionadors a tots aquells usuaris amb un consum excessiu, els quals també s’incorporaran a la llista d’usuaris que hauran de fer front a les sancions que ens arribin d’administracions superiors.


Categories: Medi Ambient