Begur i Esclanyà entren en fase d’alerta per la sequera

25 nov 2022

Des d’aquest divendres 25 de novembre i fins que es modifiqui la situació de sequera hidrològica s’apliquen mesures de restricció en el consum d’aigua.

L’Ajuntament de Begur informa que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha ampliat l’alerta per sequera a la conca del Ter, que és la que abasteix el municipi de Begur. Això implica restriccions d’aigua en usos agrícoles, ramaders, industrials i lúdics. Les mesures aplicades són vigents a partir d’avui divendres 25 de novembre de 2022 i es mantindran fins que es modifiqui la situació de sequera hidrològica.

Utilització d’aigua de reg de jardins públics i privats

. Els jardins públics com els privats només es poden regar entre les 20h i les 8h utilitzant la quantitat d’aigua imprescindible.

. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg.

. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

Neteja  amb làmina d’aigua

. Es prohibeix la neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb mànega o altres sistemes que utilitzin làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.

. Es permet la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió.

Fonts ornamentals i usos estètics de l’aigua

. Es prohibeix l’emplenat total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, tant d’espais públics com d’espais privats.

Neteja de la pols en suspensió a l’aire

. Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

. Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

. Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

Aigua potable per a l’ompliment de piscines

La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

. El re ompliment parcial de piscines (en la quantitat indispensable) que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

. En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

. El primer ompliment de piscines de nova construcció.

 


Categories: Medi Ambient