Begur reivindica el dret a l’ús dels estalvis municipals acumulats

27 ago 2020

L’Ajuntament es posiciona en contra de l’acord estatal sobre la transferència dels superàvits municipals.

El Ple de l’Ajuntament de Begur, reunit en sessió extraordinària el dimarts 25 d’agost, ha donat llum verda a la moció per la suficiència financera dels ens locals redactada de forma conjunta per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). El text s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de Sempre-JxCAT, TxBE-TE, +BiE-UPMcat i Junts-ERC; i l’abstenció del PSC.

La moció manifesta el rebuig de l’Ajuntament de Begur a l’acord signat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i insta el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.

A més, s’emplaça el Govern de l’Estat espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.​

D’altra banda, es reclama al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.

Mentrestant, s’insta el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.

I finalment, se sol·licita al Govern de l’Estat, al Congres de los Diputats, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.


Categories: Ajuntament