Biomassa i xarxa de calor per als edificis del Pavelló Poliesportiu i Escola Dr. Arruga

17 nov 2017 -h

Anunci: Aprovació inicial del projecte executiu d’una isntal.lació d’una caldera de Biomassa i xarxa de calor per als edificis del Pavelló Poliesportiu i Escola Dr. Arruga.

La Junta de Govern Local, en sessió de 21 de novembre de 2017, va aprovar inicialment el Projecte executiu d’una instal·lació d’una caldera de Biomassa i xarxa i xarxa de calor per als edificis del Pavelló Poliesportiu i Escola Dr. Arruga, amb un pressupost total d’execució per contracte de DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (223.549,24 €) IVA inclòs.


Categories: AjuntamentObres