Catorze famílies nombroses o monoparentals de Begur obtenen una bonificació de l’IBI

17 gen 2019

Un total de 14 famílies nombroses o monoparentals de Begur es beneficien enguany de la bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) de naturalesa urbana del municipi de l’any passat. La concessió de la bonificació, que pot arribar fins al 50% i afecta tant si en són propietaris com a llogaters, ho ha acordat l’equip de govern de l’Ajuntament reunida en junta. Del total que haurien de pagar aquest any aquestes famílies, que puja a 5.942,15 euros, els hi abonen 2.360,13 euros. Així, finalment, les famílies beneficiades hauran de pagar globalment 3.582,02 euros. L’any passat, van resultar bonificades 18 famílies amb un abonament de 2.891,24 euros.

Els percentatges es fan d’acord amb els barems marcats en les ordenances fiscals aprovades pel ple municipal. En general, la subvenció és quasi sempre del 50% (10 dels 14 bonificats aquest any), però aquesta  es redueix a la meitat, al 25%, quan el valor cadastral supera els límits establerts. Per aconseguir la bonificació, però, calen una sèrie de requisits, com per exemple està empadronat durant l’any anterior a l’exercici en el qual es demana la subvenció o estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i no tenir cap deute per cap concepte.