Comunicat de l’Ajuntament de Begur sobre el projecte urbanístic dels Jardins de sa Riera

22 jun 2022

Tant el projecte d’urbanització com la llicència d’obres van ser aprovats per l’anterior equip de govern l’any 2018 en compliment estricte de la legalitat vigent. L’Ajuntament de Begur tenia l’obligació legal de concedir la llicència d’obres perquè el projecte complia plenament amb la normativa local i catalana. En cas que l’actual govern municipal hagués decidit revocar els permisos d’obres concedits per l’anterior govern, l’Ajuntament hauria de fer front envers els promotors a indemnitzacions milionàries totalment inassumibles.

Davant les informacions publicades al llarg dels darrers dies en diferents mitjans de comunicació, així com a les xarxes socials, sobre el projecte urbanístic dels Jardins de sa Riera que s’està executant al municipi, l’Ajuntament de Begur manifesta el següent:

. Es recorda que el POUM vigent a Begur des de l’any 2003 defineix el sòl de Sa Riera com a sòl urbà directe. En aquest sentit, l’aprovació del projecte d’urbanització l’any 2018 dut a terme per l’anterior equip de govern es va fer dins la legalitat vigent. En cap cas des de l’Ajuntament es va incórrer en cap il·legalitat, prevaricació ni mala praxi pel que fa a l’aprovació del projecte de reparcel·lació (2007), ni en l’aprovació del projecte d’urbanització (2018), ni tampoc en l’atorgament de la llicència d’obres majors (2018).

. L’Ajuntament de Begur tenia l’obligació legal d’atorgar l’any 2018 la llicència d’obres major per aquest projecte urbanístic, ja que, com s’ha citat anteriorment, aquest s’emmarca dins la legalitat vigent de la Generalitat de Catalunya i dins la normativa del POUM de l’any 2003 -i vigent encara actualment al municipi-.

. En el cas que l’actual equip de govern hagués decidit revocar els permisos d’obres del projecte Jardins sa Riera, el consistori podria haver d’afrontar indemnitzacions milionàries envers els promotors que, a banda de ser totalment inassolibles per a l’Ajuntament, comprometrien de forma decisiva les finances i l’economia municipal; representant, així, un greu perjudici econòmic per al municipi i per als seus veïns i veïnes.

. L’Ajuntament de Begur està treballant des de principis d’aquest 2022 en la redacció i tramitació de l’avanç de revisió de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), vigent des de l’any 2003. L’objectiu d’aquesta revisió és buscar el millor equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals de Begur; així com adaptar i actualitzar el POUM als canvis socials, econòmics, mediambientals i legislatius que s’han produït durant els darrers 19 anys.

. La voluntat del consistori és redactar i tramitar l’avanç de revisió del POUM amb la màxima transparència i participació ciutadana, amb l’objectiu de donar veu a tots els actors implicats (entre ells, els veïns i veïnes del municipi, el teixit associatiu local i el teixit empresarial de la vila), per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista.

. L’Ajuntament de Begur ha estat part activa al llarg dels darrers anys en la redacció del nou Pla Director Urbanístic (PDU) de la Costa Brava amb l’objectiu de definir un nou POUM que protegeixi les zones verdes i l’entorn natural privilegiat del nostre municipi, redueixi l’impacte mediambiental i la superfície total hàbil per a la construcció i millori l’entorn i integri els edificis en el paisatge.

. Finalment, el consistori lamenta que s’hagin difós informacions errònies en els mitjans de comunicació, així com a través de les xarxes socials, -per desconeixement o per voluntat difamatòria- que acusen l’Ajuntament de Begur de possibles il·legalitats, prevaricacions o mala praxi en la gestió d’aquest projecte urbanístic. I es recorda, tal com s’ha exposat anteriorment, que al llarg de tot aquest procés el govern municipal s’ha cenyit escrupolosament a la legalitat vigent, d’acord amb els informes favorables emesos.

Maite Selva, alcaldessa de Begur i regidora d’Urbanisme, afegeix que “demanem que tant els mitjans de comunicació com a les xarxes socials es publiqui informació veraç i contrastada i que no es faci demagògia ni es confongui a la ciutadania. Aquest ajuntament, i jo en particular, tenim plena disposició per a explicar tot el que calgui sobre aquesta qüestió, ja que la transparència és essencial”.

“Tenim molt interès a poder fer realitat la revisió de l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, ja que és molt necessària perquè el POUM s’adeqüi als temps actuals. Volem que el procés sigui el més participatiu possible i tots els actors implicats -veïns i veïnes, entitats i empreses- hi són convidats a prendre-hi part. Esperem que hi hagi molta participació”, destaca Maite Selva.


Categories: Urbanisme