Consulta tota la informació laboral sobre la crisi sanitària del COVID19

17 abr 2020

L’Ajuntament de Begur posa a disposició dels treballadors, dels autònoms i de les empreses del municipi un llistat amb diferents informacions laborals d’interès sobre la crisi sanitària del COVID19.

MESURES PRESES PER L’AJUNTAMENT DE BEGUR

L’Ajuntament de Begur aprova mesures d’ajuda per a mitigar els efectes socials i econòmics del coronavirus.

INFORMACIÓ SOBRE L’AFECTACIÓ DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DEL COVID19

. Servei d’atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front a la Covid-19.

. Mesures per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

. Ajuts i prestacions per a empreses i autònoms.

. Bústia de contacte de les mesures per a empreses i professionals.

. Sol·licitar l’autorització de regulació d’ocupació temporal per força major per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

. Preguntes més freqüents sobre el coronavirus.

. Mesures i ajuts per al sector del turisme i els allotjaments turístics. 

. Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020.

. Consultes en relació amb l’afectació que el coronavirus està tenint en algunes empreses.

. Resolució de dubtes d’autònoms, comerços i empreses (via formulari) Preguntes freqüents en l’àmbit del finançament en relació amb els efectes de la COVID-19. 

. Preguntes freqüents dels autònoms en relació amb els efectes de la Covid- 19.

. Un 82% de les pimes i els autònoms de la província de Girona està patint l’impacte econòmic negatiu del coronavirus.

. L’impacte econòmic de la COVID-19 i la resposta de la política econòmica.

. L’impacte econòmic de la COVID-19 més enllà del 2020.

. Reempresa posa en marca un espai amb informació d’interès sobre la crisi del coronavirus per a cedents i reemprenedors/es. 

. Bases per a l’elaboració d’un pla de contingència amb motiu de l’afectació de l’activitat empresarial per la Covid-19. 

. Nota informativa sobre el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

. Anàlisi dels aspectes més importants des d’una perspectiva local del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries.

. Canal d’informació, atenció i suport a les empreses davant la crisi del coronavirus. 

. Marketplace empresarial COVID-19: Què pot fer la teva empresa per lluitar contra el coronavirus?

INFORMACIÓ REFERENT A L’ÀMBIT LABORAL

. Ajuts als autònoms i microempreses del sector turístic.

. Preguntes i respostes en l’àmbit laboral.

. Preguntes en relació amb les oficines de treball. 

. Nou servei d’atenció telefònica gratuïta del SOC COVID-19 (900 800 046).

. Mesures de suport per a les empreses i autònoms/es.

. Borses de treball d’emergència COVID-19 – ocupacions assistencials i dependència, Feina Activa.

INFORMACIÓ REFERENT AL TELETREBALL

. Teletreball i eines digitals per a pimes i autònoms. 

. Guies d’ús de treball en mobilitat.

. Formació Oberta, l’espai d’aprenentatge permanent dels empleats públics, també en temps de confinament.

. Guia   del   treball   col·laboratiu   a   l’Administració  pública.

INFORMACIÓ REFERENT A MERCATS, COMERÇ I CONSUM

. Iniciativa per proveir zones amb dificultats de proveïment adreçada a ajuntaments i associacions de comerciants.

. El Govern de la Generalitat crea un paquet de mesures d’ajuts al comerç  per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19.

. Preguntes freqüents del sector del comerç amb relació als efectes de la Covid-19 .

. Informacions de la Generalitat en l’àmbit del comerç i el consum.

. Guia FAQ de mercats setmanals i COVID-19 .

. Recomanacions per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic .

. Cal vetllar pel compliment de les directrius de PROCICAT (Pla de Protecció Civil de Catalunya: Pla d’Actuació per Pandèmies).

. Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d’Actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents .

. Es remarca l’apartat h de la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2: «h) Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d’abastament de productes frescos a l’aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, cal que es garanteixi la seva continuïtat, amb el benentès que hauran de complir la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.»

. L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona duu a terme un seguit d’accions de suport als ajuntaments en la lluita contra la COVID-19.


Categories: Promocio Economica