Del 22 de febrer al 31 de març ja pots censar i identificar gratuïtament el teu animal de companyia

22 feb 2021

Per a fer el tràmit cal adreçar-se a la Policia Local de Begur, de dilluns a divendres de 08.30 a 14 h.

Aquest mes de febrer la Policia Local de Begur inicia al municipi la nova campanya de cens i identificació d’animals domèstics i de companyia. La crida estarà vigent des del 22 de febrer fins al 31 de març i serà totalment gratuïta per als veïns i veïnes.

Així, totes aquelles persones que hagin de prendre part de la campanya cal que s’adrecin prèviament a la Policia Local, de dilluns a divendres, de 08.30 a 14 h. En el moment de formalitzar el cens i identificació dels animals caldrà presentar la següent documentació:

. Targeta sanitària de l’animal.

. DNI del propietari.

. Número de xip.

En el cas que de ser propietari d’un gos considerat de raça perillosa (Akita Inu, Terrier d’Stanffordshire Americà, Bullmastiff, Doberman, Dog Argentí, Dog de Burdeos, Fila Bresiler, Mastí Napolità, Pitbull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Bul Terrier d’Stanffordshire, Tosa Inu o Japonès, i tots els encreuaments d’aquestes races), en el moment de formalitzar el cens i identificació també caldrà entregar els següents documents:

. Targeta sanitària de l’animal

. DNI del propietari (major d’edat)

. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253€

. Declaració de responsabilitat que el propietari no ha estat sancionat en matèria d’animals

. Certificat de penals

. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica

Cal recordar que també tenen la consideració d’animals de perillositat aquells que han tingut episodis d’agressions a persones o animals. En aquest cas, caldrà sol·licitar la llicència de conducció d’animals perillosos.

Per què haig de censar el meu animal de companyia?

Segons l’ordenança municipal, els animals que s’han d’identificar de forma obligatòria a Begur i a Esclanyà són els gossos, gats i fures. No identificar-los amb xip, doncs, constitueix una infracció sancionable.

A més, identificar i censar els animals de companyia, a banda de ser obligatori, també comporta diversos avantatges:

. En cas de pèrdua o robatori de l’animal, se’n facilita la recuperació

. Permet garantir el control dels gossos potencialment perillosos o estar informat en cas de campanyes sanitàries obligatòries o nous serveis o millores per als animals de companyia al municipi.


Categories: Policia Local