Demà dimarts, 20,30 hores, ple de l’Ajuntament de Begur

23 set 2019

ORDRE DEL DIA :

 1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-  Informacions d’Alcaldia.

3.-   Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2020. (EXP. 1690/2019).

4.-   Suspensió potestativa d’atorgament de llicències relacionades amb habitatges d’ús turístic (HUTS). (EXP. 2353/2019).

5.-   Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM d’un pas de vianants al carrer de Pau Milà i Fontanals. (EXP. 3067/2018).

6.-   Precs i Preguntes.


Categories: AjuntamentPolitica