Demà dimarts, 20,30 hores, ple de l’Ajuntament de Begur

05 nov 2018

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

3.-   Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a l’any 2019. Aprovació de les bases d’execució del pressupost i de la plantilla de personal.

4.-   Aprovació del nou Conveni de col·laboració vigent amb la Direcció General del Cadastre en matèria de gestió cadastral.

 


Categories: AjuntamentPolitica