Demà dimarts, 20,30h, ple de l’Ajuntament de Begur

17 des 2018

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

3.-   Donar compte de la modificació del Grup municipal BLOC MUNICIPAL DE CATALUNYA (Bloc municipal). (Exp. 3009/2018).

4.-   Aprovació de l’expedient 5/2018, de modificació de crèdits del pressupost vigent. (Exp. 3060/2018).

5.-   Aprovació de l’esborrany de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Begur i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya per la gestió i compartició d’infraestructures de Telecomunicacions. (EXP. 2950/2018).


Categories: AjuntamentPolitica