Demà dimarts, a les 20,30 hores, ple de l’Ajuntament de Begur

25 feb 2019

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

3.-   Donar compte de la Modificació del Grup Municipal BLOC MUNICIPAL DE CATALUNYA (Bloc Municipal). (EXP.3009/2018).

4.-   Ratificació acord de l’acord de la Junta de Govern Local (Mesa de Negociació). (EXP. 190/2019).

5.-   Modificació de la Plantilla de personal d’aquesta Corporació. (EXP. 2761/2018).

6.-   Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM al carrer de Francesc Sabater “Xiquet” número 13. (EXP. 3068/2018).

7.-   Imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució d’obres d’establiment de clavegueram i d’enllumenat públic a la zona oest de Sa Riera. (EXP. 338/2017).


Categories: AjuntamentPolitica