Demà dimarts, a les 20,30 hores, ple de l’Ajuntament de Begur

25 mar 2019

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

3.-   Donar compte de l’informe de l’any 2018 de l’àrea de Medi Ambient. (EXP. 639/2019).

4.-   Contractació dels serveis d’enllumenat exterior del municipi de Begur. (EXP. 551/2019).

5.-   Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM d’un pas de vianants al carrer de Pau Milà i Fontanals. (EXP. 3067/2018).

6.-   Precs i Preguntes.

 


Categories: AjuntamentPolitica