Demà, ple de l’Ajuntament a les 20,30 hores

25 jun 2018

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

3.-   Aprovació de l’actuació del Projecte d’Urbanització Bàsica i Complementària del Polígon d’Actuació P-67/Mas Mató-2 (EXP. 1592/2018).

4.-   Modificació del Contracte de Gestió indirecta i en règim de concessió dels serveis municipals d’abastament d’aigua i de clavegueram. (EXP. 1352/2018).

5.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’any 2017. (EXP. 1620/2018).