Demà, ple de l’Ajuntament a les 20,30h

28 mai 2018

ORDRE DEL DIA:

1.-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-   Informacions d’Alcaldia.

3.-   Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en els àmbits dels Polígons d’Actuació P-14 i P-14-4, i les Actuacions Aïllades AA-Puig Rodó i AA-4 d’Aiguafreda. Aprovació de convenis urbanístics. (Exp. 724/2018).

4.-   Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del Polígon d’Actuació P-10 / LA COMA-2. (Exp. 419/2018).

5.-   Aprovació de conveni entre el Consell Comarcal Baix Empordà i l’Ajuntament de Begur per a la gestió i tractament dels residus sòlids urbans. (Exp. 1101/2018).

6.-   Moció per a la protecció del corall vermell al litoral català. (Exp. 1299/2018).

7.-   Precs i Preguntes.


Categories: AjuntamentPolitica