Desencallada la finalització de la urbanització d’Aiguafreda, a Begur, impulsada l’any 1975

02 jul 2018

L’Ajuntament de Begur ha aprovat recentment, per unanimitat del ple, les modificacions necessàries per poder desencallar la finalització de la urbanització d’Aiguafreda, que compte amb un pla especial de l’any 1975 i està concretada en els plans generals dels anys 1989 i 2003, després d’aconseguir els informes favorables d’Urbanisme i Medi Ambient. La urbanització, que es va començar a construir als anys 90, compta entre 180 i 190 finques, de les quals una quinta part ja estan edificades. “Amb les modificacions intentem resoldre, sense incrementar res, el desplegament d’una de les urbanitzacions més problemàtiques que té el municipi, essent molt complexa”, ha recordat l’alcalde, Joan Loureiro.

L’objectiu que s’ha marcat l’Ajuntament amb les modificacions, tenint en compte totes les propostes i suggeriments  dels afectats, és acabar amb la cursa de recursos i contenciosos d’alguns propietaris que estaven “eternitzant la solució de la urbanització”. Així, d’entrada, les modificacions reconeixen els àmbits ja consolidats i, al mateix temps, defineix aquells àmbits que han de millorar, establint un sistema de gestió mitjançant polígons d’actuació. A més, en desencallar-se la seva urbanització, l’Ajuntament pot formalitzar la recepció de les cessions de les zones verdes i vials. I, al mateix temps, permet la millora i renovació dels diversos serveis públics: millora de la xarxa de pluvials, renovació i millora de l’abastament de l’aigua potable, complementat amb un dipòsit; ampliació de la xarxa de mitja tensió; soterrament de la xarxa de telefonia, i renovació de la xarxa d’enllumenat públic.

Però, a més, incorpora dues mesures per reduir l’impacte paisatgístic, segons ha recordat l’alcalde. Per un costat, es permet l’agrupació d’edificacions, reduint així la dispersió del volum construït. Per l’altre, incorpora una normativa volumètrica que facilita la integració paisatgística. En aquesta línia, Loureiro ha manifestat que ha part dels diversos informes, l’Ajuntament té encarregat un estudi d’impacte ambiental.Més informació:

Categories: AjuntamentUrbanisme