Desencallen els projectes per enllestir l’enllumenat públic a tota la urbanització Sa Punta de Begur

26 gen 2018

La junta de govern de Begur ha aprovat inicialment els dos projectes tècnics per enllestir el servei d’enllumenat públic a la urbanització Sa Punta. Els projectes cobreixen les dues darreres fases (tercera i quarta) per acabar la instal·lació i la seva legalització, amb una inversió global que ronda els 464.000 euros. “El projecte, que es va aturar arran de la crisi, ara es reprèn arran de les demandes dels veïns” ha manifestat l’alcalde, Joan Loureiro.

Els dos projectes, redactats per Oter Girona SLP, modifiquen i actualitzen els projectes aprovats anteriorment i compten amb informe favorable de l’enginyer municipal. El projecte elèctric i de legalització del nou enllumenat de la tercera fase cobreix els carrers Cala Moreta, les Planasses i Sa Punta d’es Forn, subdividit amb dues fases i un cost global de 275.049,97 euros. La subfase 3A abarca els carrers Cala Moreta i Punta d’es Forn amb un pressupost de 123.244,21 euros, mentre la subfase 3B, els carrers Cala Moreta i les Planasses i una inversió de 151.805,76.

Respecte al projecte de la quarta fase, aquesta afecta els carrers Joaquin Vayreda, Passatge Joaquim Vayreda, Pau Milà Fontanals, Torradors, Catalònia i Sa Punta Llarga, amb 4 subfases i un cost global de 189.272,67 euros.  La subfase 4A agafa el carrer Joaquim Vayreda i el passatge Joaquim Vayreda amb un cost de 63.441,21 euros. La subfase 4B, els carrers Catalònia i Sa Punta Llarga i un cost de 82.208,17 euros, La subfase 4C, el carrer Pau Milà i Fontanals amb un pressupost de 25.321,29 euros. I la subfase 4D, el carrer dels Torradors, amb una inversió de 18.302,00 euros.

Els dos projectes es troben actualment en exposició pública perquè tothom pugui presentar al·legacions o suggeriments. En el cas que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de manera automàtica.