Dijous 21 de setembre es duran a terme talls en el subministrament elèctric

19 set 2023

L’empresa Edistribución efectuarà treballs de manteniment de la xarxa elèctrica que provocaran un tall en el servei.

L’empresa  Edistribución ha comunicat a l’Ajuntament de Begur que el dijous 21 de setembre es realitzarà un seguit de tasques de manteniment i millora de la xarxa elèctrica que ocasionaran –de 7.30 a 12.45 h, aproximadament- una interrupció temporal del subministrament.

Consulta les afectacions previstes.


Categories: Serveis