Divuit famílies nombroses o monoparentals de Begur obtenen una bonificació de l’IBI

23 feb 2018

Un total de 18 famílies nombroses o monoparentals de Begur es beneficien enguany de la bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) de naturalesa urbana del municipi de l’any passat. La concessió de la bonificació, que pot arribar fins al 50% i afecta tant si en són propietaris com a llogaters, ho ha acordat, per unanimitat, l’equip de govern de l’Ajuntament reunida en junta. Del total que haurien de pagar aquest any aquestes famílies, que puja a 7.549,50 euros, els hi ha abonat 2.891,24 euros, que representa el 38,3%. Així, finalment, hauran de pagar globalment 4.658,26 euros.

En concret, els números de la quota íntegra de la finca i de la bonificació són molt diversos. Així, per exemple, el que té la quota íntegra més baixa d’IBI, que puja a 160,09, té una rebaixa de 80,05 euros, que representa el 50% del total. Per contra, el que té la quota més alta, que puja a 651,70 euros, té un estalvi de 162,92 euros, que representa el 25%. La persona que aconsegueix un major estalvi, en concret 246,66 euros, té una rebaixa de la quota del 50%. Els percentatges es fan d’acord amb els barems marcats en les ordenances fiscals aprovades pel ple municipal. En general, la subvenció és quasi sempre del 50%, però aquest es redueix a la meitat, al 25%, quan el valor cadastral de la finca supera els 85.000 euros. Per aconseguir la bonificació, però, calen una sèrie de requisits, com per exemple està empadronat durant l’any anterior a l’exercici en el qual es demana la subvenció o estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i no tenir cap deute per cap concepte.