El Jutjat Contenciós Administratiu autoritza a l’empresa Red Rock 2021 SL la gestió provisional de la guingueta de la cala d’Illa Roja

02 jul 2022

L’Ajuntament ja ha presentat un recurs d’apel·lació contra aquesta mesura cautelar. Mentrestant, el consistori donarà compliment a la resolució provisional i vetllarà perquè es compleixi rigorosament el contracte per part de l’empresa concessionària.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Begur va acordar el passat 12 d’abril resoldre l’autorització d’explotació de la guingueta situada a la cala d’Illa Roja com a conseqüència de l’incompliment del contracte per part de l’empresa concessionària del mateix, Red Rock 2021 SL.

Red Rock 2021 SL va presentar, posteriorment, un recurs al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Girona. I aquest va dictaminar que aquesta empresa hauria de fer front a un pagament de 16.043€ a l’Ajuntament de Begur abans del 30 de juny de 2022 si volia ser readmesa en la gestió de l’explotació de la guingueta.

El pagament d’aquest import s’ha fet efectiu ens els terminis dictaminats i ara l’Ajuntament readmetrà provisionalment a l’empresa Red Rock 2021 SL en la gestió de l’explotació de la guingueta situada a la cala d’Illa Roja; donant compliment, així, al dictamen judicial.

En aquest sentit, es tracta d’una mesura cautelar i no definitiva; ja que el jutjat encara s’ha de pronunciar sobre si la revocació de l’autorització d’explotació de la guingueta per incompliment del contracte acordada per la JGL el 12 d’abril és ajustada o no a dret. Així, en cas que el jutge dictaminés que aquesta revocació és ajustada a dret, es retiraria de forma definitiva la concessió de la guingueta a l’empresa Red Rock 2021 SL.

Sobre aquesta mesura cautelar, a més, l’Ajuntament de Begur ja hi ha presentat un recurs d’apel·lació. Maite Selva, alcaldessa de Begur, avança que “esperem que aquesta autorització provisional quedi revocada i que el jutge ens doni la raó. La mesura que vam adoptar com a Ajuntament en el seu moment és del tot correcta i seguirem vetllant pels interessos dels begurencs i begurenques i per una prestació òptima dels serveis”.

Eugeni Pibernat, regidor de Platges, explica que “com no pot ser d’altra forma, acatarem la decisió del jutge. Amb tot, la nostra obligació i responsabilitat és, com hem fet fins ara, vetllar perquè l’empresa concessionària respecti i doni compliment de forma rigorosa a totes les clàusules i condicions que hi ha establertes en el contracte de licitació d’aquest servei”.

L’Ajuntament trasllada aquesta mesura al col·lectiu nudista

Aquest dissabte 2 de juliol s’ha celebrat una trobada entre l’Ajuntament de Begur i representants de la Federació Naturista de Catalunya i de l’Associació nudista-naturista d’usuaris d’Illa Roja. A la reunió, presidida en tot moment per un clima de cordialitat, hi han assistit per part del consistori l’alcaldessa Maite Selva i el regidor de Turisme i Platges, Eugeni Pibernat.

La trobada tenia com a objectiu traslladar al col·lectiu nudista tota la informació sobre aquesta resolució judicial i el compromís del consistori per a vetllar pel compliment del contracte i per a preservar la convivència, el respecte, el civisme i la diversitat en aquest espai natural icònic del municipi.

En aquest sentit, el col·lectiu nudista ha transmès a l’Ajuntament la seva comprensió de l’estat actual de la qüestió i ha ofert la seva col·laboració al consistori per a estar amatents al compliment íntegre del plec de clàusules del contracte de gestió de la guingueta.


Categories: Platges