El pla d’equipaments de la Font de Baix ja té projecte arquitectònic guanyador

24 ago 2021

En aquests moments s’està seguint la tramitació administrativa corresponent a l’acreditació de solvència i constitució de garantia de l’equip redactor que ha esdevingut primer classificat, per a prosseguir -una vegada aprovat per l’òrgan de contractació- a l’adjudicació definitiva del contracte.

El pla del sector d’equipaments de la Font de Baix impulsat per l’Ajuntament de Begur, una de les actuacions més estratègiques en matèria urbanística i de serveis de l’actual mandat, ja disposa de l’equip arquitectònic que serà l’encarregat de redactar els projectes bàsic i d’execució.

El passat 12 d’agost es va dur a terme l’acte públic d’obertura dels sobres número 5 -relatius a les propostes econòmiques- i dels sobres número 3 -relatius a la identitat dels licitadors-; i a partir de les puntuacions totals obtingudes entre tots els projectes finalistes, la proposta classificada en primer lloc ha estat la presentada per l’UTE formada per l’entitat Territori 24 Arquitectura i Urbanisme SLP i la professional Maria Benedito Ribelles, sota el lema “Camí de l’aigua”.

Així, en aquests moments s’està seguint la tramitació administrativa corresponent a l’acreditació de solvència i constitució de garantia de l’equip redactor que ha esdevingut primer classificat, per a prosseguir -una vegada aprovat per l’òrgan de contractació- a l’adjudicació definitiva del contracte.

Antecedents

El mes de setembre de l’any 2020 es va iniciar el procediment per a la contractació dels serveis de redacció del projecte del sector d’equipaments de la Font de Baix, amb l’objectiu de destinar aquest espai a diversos àmbits i serveis.

El procediment per a l’adjudicació del contracte s’ha dut a terme a través d’un concurs de projectes, amb intervenció de jurat i amb total anonimat dels participants, els quals s’han presentat al concurs a través de lemes. A partir de les qualificacions tècniques emeses pel jurat, resultant de les sessions dels dies 3 de febrer, 18 de febrer i 8 de juliol del 2021, de les 21 propostes inicials presentades han resultat finalistes les cinc següents: “Bancals”, “Arrels indianes”, “Fent camí”, “Catifa” i “Camí de l’aigua”.

En què consistirà el projecte?

El projecte bàsic i d’execució que, amb un import previst de 313.285,48€, preveu l’habilitació a la zona de la Font de Baix dels següents equipaments:

. Consultori mèdic local.

. Àrea d’atenció al públic de la Regidoria de Serveis Socials.

. Dependències de la Policia Local (entre elles, el parc mòbil).

. Dipòsit municipal de vehicles.

. Dependències de Protecció Civil (entre elles, el parc mòbil).

. Aparcament públic de rotació i per a residents al municipi.

. Espais públics exteriors.

 


Categories: Urbanisme