El Ple aprova el pressupost municipal de l’Ajuntament de Begur pel 2023

09 nov 2022

Els comptes ascendeixen fins als 10.861.500€ i inclouen com a inversions més destacades l’habilitació del nou tancament a l’Escola Olivar Vell, l’embelliment de la plaça Forgas i el carrer de la Creu i l’execució de la segona fase del projecte de recuperació del safareig Es Quinze.

El Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar dimarts 8 de novembre, en sessió extraordinària, el pressupost general de la corporació per a l’any 2023. Els comptes ascendeixen fins als 10.861.500€, el que representa un lleuger augment respecte el pressupost municipal vigent enguany.

Pere Feliu, regidor d’Hisenda, explica que “el nou pressupost ve condicionat per dos grans aspectes: primer, el fet que el 2023 és any d’eleccions municipals i hem vetllat per tal que el nou equip de govern sortint dels comicis disposi de marge de maniobra i de romanent de tresoreria suficient per a poder actuar segons el seu criteri. I segon, per la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals previstes a la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, assegura que “malgrat que el 2023 serà un any excepcional, la bona salut econòmica de les arques municipals ens permetrà seguir apostant des de l’Ajuntament per a donar continuïtat a aquelles inversions prioritàries i necessàries per al creixement del nostre municipi i per a seguir prestant amb eficàcia els recursos i serveis per a tota la nostra població i per als col·lectius més vulnerables”.

Noves inversions per al 2023

En el capítol d’inversions el consistori destinarà el curs vinent una partida de 221.000€ a realitzar diferents actuacions al municipi.

Així, entre les principals inversions per al 2023 hi ha l’habilitació del nou tancament a l’Escola Olivar Vell, l’embelliment de la plaça Forgas i el carrer de la Creu i l’execució de la segona fase del projecte de recuperació del safareig Es Quinze.

L’Ajuntament manté un curs més l’endeutament zero

Del pressupost general de la corporació per a l’any 2023 també destacada l’augment en un 8,32% de les despeses de personal, que ve determinat per tres factors principals: el primer, la valoració de llocs de treball que ha dut a terme l’equip de govern des de l’inici de l’actual mandat; segon, l’estabilització de llocs de treball que s’ha realitzat en el darrer curs; i tercer, l’increment de salaris per a la compensació de la pujada de l’IPC.

Mentrestant, el capítol de despeses en béns corrents i serveis es manté en unes xifres molt similars a les de 2021; i destaca com a principal novetat la partida de 600.000€ que el consistori destinarà al Consorci d’Aigües Costa Brava Girona com a nou gestor de l’aigua potable al municipi de Begur, un cop dissolta la Mancomunitat Inetrmunicipal de Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent.

Finalment, la bona salut de les arques municipal permetrà a l’Ajuntament mantenir l’endeutament zero i no haver de fer front al pagament d’interessos a entitats bancàries.

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur.


Categories: Hisenda