El Ple aprova el pressupost municipal pel 2024

29 nov 2023

Ple dels Pressupostos - 21 de novembre

El consistori incrementa el pressupost per afrontar la crescuda de l’IPC, millorar la gestió administrativa i aconseguir uns serveis públics de qualitat. També s’han aprovat dues modificacions de crèdit per ajustar l’exercici d’enguany.

El Ple de l’Ajuntament de Begur ha aprovat el pressupost general de la corporació per l’any vinent. Ho va fer en la sessió ordinària del 21 de novembre amb set vots a favor de Sempre per Begur i Esclanyà i Més Begur i Esclanyà,  dos vots en contra dels regidors de Tots per Begur i Esclanyà i Junts-ERC i una abstenció del PSC. 

El pressupost de Begur pel 2024 se situa en 16.294.173 euros. Tal com ha destacat l’Andreu  Peñalver, regidor d’Hisenda, els objectius de l’exercici de l’any vinent són: “millorar la gestió administrativa i pública i aconseguir uns serveis públics de qualitat al servei dels ciutadans i les empreses. També volem vetllar per totes les persones, especialment per les que es troben en una situació econòmica i social desfavorable, alhora que potenciar el creixement econòmic i empresarial”.  

Els pressupostos venen marcats per l’augment de l’IPC, que suposa un increment generalitzat de les despeses i els sous dels treballadors públics. “Ens veiem obligats a dimensionar partides pressupostàries per tal de donar continuïtat i millorar on sigui possible els serveis als ciutadans”, explica Peñalver. 

En aquest sentit, l’augment de despeses de personal registra un increment del 9,5%, per tal d’adaptar les retribucions de tot el personal i incorporar nous efectius a la policia, modificar els llocs de treball d’administratiu de Gestió i Suport, crear el lloc de treball de Dinamitzador del Centre d’interpretació dels Indians i la Sala d’Exposició d’aquest equipament. També creixen les despeses en béns corrents i serveis un 18%, i, pel que fa a les transferències corrents, es proposa un increment del 16,86%.

El pressupost incrementa un 50% respecte a l’any passat, que va ser de 10.861.500 euros. És, però, un augment circumstancial, ja que es duran a terme diferents inversions al carrer Atzavara, a la Casa de Campo i a Mas Prats, de les quals l’Ajuntament només haurà d’assumir el 15%. La resta es finançarà a través de quotes i contribucions especials i no suposa un increment real del pressupost, encara que sí efectiu. Un cop exclosa aquesta partida, l’increment resultant del pressupost és del 17,6%, en prop de 2 milions d’euros.

Despeses previstes

En l’exercici de l’any vinent, el consistori dedicarà 318.800 euros al manteniment d’edificis municipals i altres construccions. També assumirà l’augment dels costos de diferents serveis, com la recollida de deixalles, el subministrament d’electricitat i aigua: tots tres requeriran 410.000 euros més en comparació amb el 2023. 

Així mateix, el consistori posa el focus en el manteniment de la xarxa de clavegueram i d’aigua potable, amb una partida de 300.000 euros, per donar continuïtat l’aposta del municipi per cuidar el consum d’aigua. Pel que fa a l’atenció a les persones en situació de risc, Begur augmenta la seva partida en 33.000 euros al Consell Comarcal del Baix Empordà, a través de la prestació de Serveis Socials i assistència a famílies i crea una nova línia d’ajudes socials valorades en 50.000 euros.

Al Ple, Peñalver també ha recordat que el consistori també està gestionant l’entrada de les inversions previstes dels fons Next Generation. No es recullen a l’exercici, però sí que es consideren per part del consistori per dur a terme diferents projectes a partir d’aquest desembre.  Així mateix,està previst que l’any vinent es pugui dur a terme la inversió de l’aparcament i de l’edifici d’equipaments de la Font de Baix, del qual s’està acabant de revisar el projecte i el pressupost definitiu per portar-ho a aprovació a plenari.

Ingressos previstos

L’exercici actual proposa mantenir l’equilibri entre les despeses i els ingressos. Tant l’avaluació dels ingressos com de les despeses pel 2024 s’han calculat tenint com a base la Liquidació del Pressupost de 2022 i l’avenç de liquidació de l’exercici 2023, que es poden deduir de l’estat d’execució del pressupost, segons dades disponibles a la comptabilitat municipal.

Pel que respecte als ingressos previstos al pressupost del 2024, es contempla un increment del 8% dels impostos directes, un 64% dels impostos indirectes i un increment del 33,60% de les transferències corrents, diners que l’Ajuntament rep de l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Girona. 

Modificació de crèdit

Pel que fa a l’exercici d’enguany, l’Ajuntament ha aprovat dues modificacions de crèdit per afrontar diferents despeses sobrevingudes. La primera, de 16.612 euros, correspon a l’increment del 0,5% a les retribucions del personal públic de les administracions, tant estatals, com autonòmiques i locals. 

La segona, de 393.500 euros, s’ha destinat al manteniment d’enjardinament, al manteniment d’edificis i altres construccions, al pagament dels rebuts i els impostos de l’aigua, a la inversió en nous carregadors dels vehicles elèctrics i un nou tancat de la deixalleria municipal, entre altres despeses.

Pots seguir els plens en directe, o recuperar-los un cop ja han acabat, al canal de YouTube de Begur i a través de Ràdio Begur.


Categories: Hisenda