El Ple de l’Ajuntament aprova una modificació de crèdits per a l’execució de diferents actuacions al municipi

23 feb 2022

La modificació de crèdits és de 890.000€, que es finançaran íntegrament amb el romanent de tresoreria.

El Ple de l’Ajuntament de Begur, reunit en sessió extraordinària el dimarts 22 de febrer, va aprovar una modificació de crèdits del pressupost municipal del 2022 per valor de 890.000€. Amb aquesta modificació -que es finançarà íntegrament a través del romanent de tresoreria- el consistori podrà desplegar diferents actuacions de millora dels serveis i equipaments del municipi i impulsar nous recursos.

Amortització del préstec per a l’adquisició de l’edifici de la plaça de la Vila

Entre les aplicacions pressupostàries més destacades que s’han modificat hi ha una partida de 560.000€ per a l’amortització del préstec que l’Ajuntament va sol·licitar en anys anteriors per a l’adquisició d’un edifici a la plaça de la Vila.

Bona part d’aquest préstec ja s’ha amortitzat i ara només queden pendents d’amortització 560.000€. Així, l’amortització del préstec pendent permetrà al consistori estalviar un 3% dels interessos que s’estan abonant a l’entitat financera La Caixa; un estalvi proporcional en aquests 560.000€ de les comissions que cobra aquesta entitat financera per a tenir aquest dipòsit; i reduir a zero l’endeutament municipal per a poder fer front a inversions estratègiques com el projecte d’equipaments de la Font de Baix.

Manteniment de la senyalització de la via pública

Amb la modificació de crèdit aprovada l’Ajuntament també ha ampliat en 50.000€ més la partida pressupostària existent enguany en matèria de manteniment de la senyalització de la via pública. Així, aquest increment permetrà, entre d’altres, renovar les pilones del carrer Ventura Sabater, adquirir nova senyalització o actualitzar la pintura dels vials.

Desplegament del polígon P-78 a Sant Josep

Mentrestant, també s’ha incorporat una partida de 30.000€ per a iniciar l’expedient urbanístic per a construir 12 habitatges de protecció oficial al barri de Sant Josep a Esclanyà. En aquest sentit, cal recordar que en el Ple municipal del passat mes de gener el consistori ja va aprovar el conveni urbanístic pertinent.

Reparacions a l’edifici de l’Ajuntament

D’altra banda, s’ha donat llum verda a una partida de 60.000€ per a arranjar els desperfectes existents, tant interiors com exteriors, en l’estructura de l’edifici de l’Ajuntament.

Reparació del mur dels apartaments d’Es Cau

L’Ajuntament també ha aprovat una nova partida de 40.000€ per a la reconstrucció de part del mur existent als apartaments d’Es Cau, que fa de contenció de terres de l’aparcament de la Platja Fonda.

Altres inversions de reposició

I finalment, s’ha incrementat en 150.000€ la partida ja existent per a inversions de reposició.


Categories: Hisenda