El Ple de l’Ajuntament aprova una modificació de crèdits superior al milió d’euros per a l’execució de diferents actuacions al municipi

02 mar 2023

La modificació de crèdits contempla actuacions com la construcció de dos nous vestidors al Camp Municipal de Futbol.

El Ple de l’Ajuntament de Begur, reunit en sessió extraordinària el dimarts 28 de febrer, va aprovar una modificació de crèdits del pressupost municipal del 2023 per valor d’1.501.480,26€. Amb aquesta modificació -que es finançarà majoritàriament a través del romanent de tresoreria- el consistori podrà desplegar diferents actuacions de millora dels serveis i equipaments del municipi i impulsar nous recursos.

Entre les aplicacions pressupostàries més destacades que s’han modificat hi ha una partida de 422.000€ per a l’execució de diferents projectes tècnics. Entre ells hi ha el Polígon P-78 d’Esclanyà, relacionat amb els habitatges de protecció oficial (27.000€); el Polígon d’actuació Es Vent (30.000€); un estudi de viabilitat per la licitació d’aparcaments (50.000€); el Pla d’abastament d’aigua (15.000€); o projectes -i la seva tramitació- de les subvencions Next Generation DUS 5000 (300.000€).

Mentrestant, també destaca una partida de fins a 400.000€ per a l’execució de la segona fase de construcció de nous vestidors al Camp Municipal de Futbol.

Més actuacions previstes a partir d’aquesta modificació de crèdits acordada pel Ple de l’Ajuntament hi ha las segona fase de la reconstrucció de part del mur existent als apartaments d’Es Cau -que fa de contenció de terres de l’aparcament de la Platja Fonda- (130.000€); millores en l’enllumenat de la urbanització de Font Martina (125.000€) o el desplegament de noves tasques d’asfaltat en diferents punts del municipi (100.000€).

Finalment, la modificació de crèdits també preveu l’execució d’altres actuacions com l’habilitació d’un nou pas de vianants a Mas Prats (70.000€); el desplegament de la segona fase del projecte del safareig Es Quinze (10.000€); tasques d’arranjament al Casal de la Gent Gran (30.000€), al Cinema Casino Espai Cultural (25.000€) i al paviment de la Sala de Plens (20.000€); millores en el sanejament a Sa Fontasa (25.000€) i l’Escola Doctor Arruga (13.000€); la neteja de rieres (30.000€); plujanes al càmping de Begur (26.380,26€); l’augment de la partida per a la Regidoria de Festes (30.000€); o la segona fase del projecte d’interpretació d’indians (5.100€).

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur.


Categories: Hisenda