El Ple dona llum verda al pressupost general de l’Ajuntament per al 2020

06 nov 2019

Els comptes posen l’accent en la millora i manteniment de l’espai públic, la potenciació dels serveis socials i els ajuts a col·lectius vulnerables, i en el desenvolupament de polítiques de creixement econòmic del municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Begur va aprovar dimarts 5 de novembre, en sessió extraordinària, el pressupost general de la corporació per a l’any 2020. Els comptes, que ascendeixen fins als 10.430.600€, van ser aprovats inicialment amb set vots a favor de l’equip de govern (Sempre-JxCat, TxBE-TE i +BiE-UPMcat) i quatre abstencions dels grups municipals de Junts-ERC i PSC.

Pere Feliu, regidor d’Hisenda, emmarca aquest pressupost en la línia de “màxim rigor, prudència i estabilitat  pressupostaria” que vol capitalitzar l’equip de govern al llarg d’aquest mandat per tal de “contenir la despesa municipal”, i alhora potenciar els serveis i la vessant social sense perdre de vista les inversions necessàries per a garantir el benestar dels nostres veïns i veïnes i el desenvolupament comercial i econòmic de Begur”.

L’execució de franges de protecció perimetral contra incendis, principal inversió del 2020

En el capítol d’inversions, el consistori destinarà el curs vinent una partida de 630.000€ (el 6,04% del pressupost general) a realitzar diferents actuacions al municipi. Entre elles, les principals, l’habilitació de franges perimetrals contra incendis a les urbanitzacions (300.000€), l’execució de la segona fase del desplegament de la xarxa de fibra òptica a Begur i Esclanyà (25.000€) i la millora de les oficines municipals (90.000€).

Nous recursos dirigits als col·lectius més vulnerables

Mentrestant, els comptes municipals de 2020 també advoquen per enfortir i potenciar els serveis socials i els ajuts destinats a promocionar la igualtat d’oportunitats. Així, s’ha creat una aportació de 16.011€ per a la Fundació Vimar, que vetlla per la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional del Baix Empordà. Al mateix temps, també s’ha aprovisionat una partida de 2.000€ per a la creació de la Regidoria de la Dona.

Aposta per la millora de la via pública

El gruix de la despesa municipal per al curs vinent es concentra en el capítol de béns corrents i serveis, en concret, suposa un 58,89% (6.142.196€) del total de la despesa del pressupost. En aquest capítol, destaquen, per exemple, l’augment en un 177% (160.000€) de la partida econòmica destinada al manteniment de l’enllumenat públic; o la pujada en 50.000€ (un 33,33%) de la partida de serveis de recaptació, que ascendeix fins a un total de 200.000€, ja que el Consell Comarcal del Baix Empordà gestionarà el cobrament de les quotes dels projectes de Mas Mató i de Catalònia.

Mentrestant, es duu a terme una reducció de 200.000€ (dels 2.000.000€ a 1.800.000€) en la recollida de deixalles amb l’objectiu d’ajustar al màxim la despesa sense que se’n vegi afectada la prestació del servei. Amb tot, durant els mesos d’estiu s’executarà un reforç en la recollida de les àrees d’aportació i es farà una redimensionament de les àrees de recollida de residus, on s’hi instal·laran diferents mesures de control.

La moratòria urbanística a la Costa Brava motiva la reducció dels ingressos municipals

Finalment, la partida d’ingressos de l’Ajuntament de Begur per a l’any 2020 presenta una lleugera disminució respecte cursos anteriors com a conseqüència, principalment, de la moratòria urbanística a la Costa Brava decretada per la Comissió d’Urbanisme de Girona de la Generalitat de Catalunya i que implica la suspensió de tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències d’obra nova a tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar situats a la Costa Brava.

Altres motius de la disminució de la previsió d’ingressos són la partida de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), que es preveu reduir en un 33,33%; i la reducció també en l’alienació d’inversions reals, que es pressuposa reduir en 160.000€. No obstant, en aquest apartat d’ingressos, cal destacar que s’incorpora la subvenció del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), fixada en 100.000€, per a les actuacions que es duran a terme durant el període 2020-24.


Categories: AjuntamentHisenda