Els hortolans podran accedir als horts comunitaris d’Es Sot durant l’estat d’alarma

08 abr 2020

L’Ajuntament ha definit un protocol d’accés i ha establert unes normes d’obligat compliment per a totes les persones que treballin als horts ecològics durant el període de confinament.

L’Ajuntament de Begur, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha emès una resolució d’alcaldia que regula l’accés i l’activitat als horts comunitaris i ecològics d’Es Sot durant la vigència de l’estat d’alarma per la COVID-19. Així, durant el període de confinament l’accés als horts quedarà limitat únicament a la recol·lecció de productes d’autoabastament i a la realització de treballs d’horticultura necessaris per tal de garantir aquesta recol·lecció.

Pere Feliu, regidor de Medi Ambient, avança que aquesta regulació té com a objectius principals “contribuir a evitar la propagació del coronavirus, preservar el benestar de tots els nostres hortolans, i garantir el manteniment de l’espai dels horts i el compliment de totes les mesures preventives higièniques i d’autoprotecció”.

La resolució d’alcaldia emesa pel consistori incorpora un llistat de normes d’obligat compliment, regula les activitats que queden prohibides i estableix un protocol d’accés als horts en període de confinament. La Policia Local serà l’encarregada de vetllar pel compliment dels preceptes així com d’altres que considerin oportuns d’acord amb el marc normatiu establert, amb l’aplicació de les corresponents sancions administratives.

Normes establertes pels horts d’Es Sot

. Els titulars de cada parcel·la podran accedir a les seves parcel·les de manera individual seguint els horaris i la planificació establerta per l’Àrea de Medi Ambient.

. Únicament podrà accedir a l’hort el seu titular en possessió del seu DNI dins les instal·lacions dels horts per poder identificar-se davant possibles inspeccions de la Policia Local de Begur.

. Portar i utilitzar a l’hort els mitjans d’higiene i equips de protecció individual necessaris: guants, mascareta, aigua i sabó, etc.

. Cada hortolà està obligat a desinfectar el lloc comú (barraca, panys i WC) al entrar i sortir després, així com el portal d’accés a les parcel·les.

. Cal que abans de marxar es signi i s’indiqui la data al registre de visites als horts col·locat a la porta d’accés de la barraca.

. Durant el període de confinament queda prohibit compartir eines de mà entre hortolans.

Queden expressament prohibides als horts

. Activitats d’ús recreatiu i de lleure.

. La convivència de més d’un hortolà en la mateixa franja horària en la zona dels horts, fet que implicaria l’incompliment de l’horari establert.

. Accedir als horts sense el Document Nacional d’Identitat (DNI).

Protocol d’accés als horts en període de confinament

. A l’arribar als horts cal desinfectar el lloc comú: panys barraca, eines, WC i pany del portal d’accés a les parcel·les.

. Al marxar dels horts cal desinfectar el lloc comú (panys barraca, eines, WC i pany del portal d’accés a les parcel·les), signar i indicar la data al registre de visites als horts ubicat a la porta d’accés a la barraca per la part de dins.


Categories: Medi Ambient