Els primers horts ecològics comunitaris de Begur seran una realitat d’aquí a 2 mesos

15 mar 2019

L’empresa Excavacions, Transports i Obra Pública Tarrés ja està executant les obres del projecte d’adequació de l’entorn dels horts ecològics comunitaris d’Es Quinze de Begur. El projecte, que li va adjudicar la junta de govern per 105.786,5 euros, té un termini d’execució de dos mesos. La creació dels horts portava un cert temps aturada arran de la necessitat de canalitzar el tram de la riera Es Quinze que passa pel costat, com marcava l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Del projecte original l’Ajuntament de Begur ja va executar algunes actuacions, que s’han tret després del nou projecte, que és el que ara s’ha adjudicat a Tarrés. Així, al llarg de l’any passat, l’Ajuntament ja va realitzar: la instal·lació de tubs i el pou de drenatge de blocs de formigó prefabricats, la formació de cuneta revestida de formigó, l’escullera de blocs de pedra natural i també, encara que parcialment, el terraplè de l’esplanada dels horts. Amb aquestes actuacions, es millora els valors ambientals de la zona, que es troba a l’altre costat del vial de Circumval·lació, davant per davant de l’aparcament del Sot d’en Ferrer. Però el projecte dels horts també es marca l’objectiu de potenciar els valors socials, ja que estaran oberts a tots els ciutadans i permetran l’agricultura ecològica i el foment de l’esbarjo entre els veïns.

L’any passat, a més, l’Ajuntament ja va aprovar el reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic. El reglament deixa clar que el sorteig dels horts es farà a través d’un sorteig públic entre els interessats. Per optar-hi cal ser veí de Begur i tenir més de 18 anys. A més, no podrà disposar de cap altre hort en propietat o lloguer a la comarca del Baix Empordà. També hi podran accedir associacions o entitats, sempre que estiguin registrades i busquin una finalitat terapèutica o pedagògica. La llicència municipal serà per un període anual, amb un màxim de 4 anys. Els adjudicataris hauran de satisfer un preu públic, que serà de 60 euros anuals, a més de dipositar una fiança de 150 euros.

En els horts només es podran conrear hortalisses, verdures i flors, sempre que no estiguin prohibides, i sempre sota els criteris de l’agricultura ecològica. És a dir, no es podrà utilitzar productes fitosanitaris, adobs de tipus químic. Però tampoc podran superar en un 50% de la superfície de la parcel·la amb un mateix conreu, la realització de cap classe d’obra, aportar-hi materials que alterin l’estètica (bidons, cadires, ampolles, sacs…) o la tinença o cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. Els hortolans podran disposar d’un magatzem per guardar-hi els estris i les eines necessàries.

Al mateix temps, es potenciarà la gestió adequada de les deixalles i la de l’ús de l’aigua. En aquest sentit, s’impulsaran diverses jornades formatives i tècniques, a través de Càritas. Es vol que els hortolans participin de les jornades de treball comunitari, com també que mantinguin l’hort cultivat durant tot l’any. Al mateix temps, s’haurà de facilitar l’entrada als horts a grups d’escolars que, sota la direcció de monitors, vulguin conèixer els treballs agrícoles.