Enllestida la millora de l’accessibilitat pel carrer de la Font de Baix de Begur

26 jun 2018

La millora de l’accessibilitat pel carrer de la Font de Baix, en què s’han eliminat les escales per rampes, ja és una realitat. Amb aquesta rehabilitació viària s’ha millorat la connexió d’un dels principals aparcaments amb el nucli urbà. La rehabilitació ha afectat tot el llarg del carrer de la Font de Baix, com també el corriol, que connecta el carrer de la Font de Baix amb l’avinguda Onze de Setembre, que és la principal entrada al nucli. “Hem millorat substancialment l’accés al nucli urbà”, ha afirmat el regidor d’Obres, Francesc Pilsà, que ha recordat que de cares a l’any vinent es pensa fer el mateix amb l’altre gran aparcament del nucli, el del Sot d’en Ferrer.

La millora urbana  es va iniciar amb la reforma del corriol, on hi havia una sèrie d’escales, que feien de barrera arquitectònica. A part d’eliminar les escales, l’actuació, executat per l’empresa Bolívar Construccions i Serveis, ha eixamplat el vial fins als 3 metres, la qual cosa ha comportat fer un mur amb grans blocs de pedra i una barana de ferro al llarg de tot el seu recorregut. Paral·lelament es va executar la reforma del carrer Font de Baix, a càrrec de l’empresa Geoconstrucciones Begur SL. L’actuació, que s’ha concretat en substituir els 40 graons per una rampa de 59 metres de longitud, s’ha fet sense impedir, en cap moment, el pas de vianants. L’acabat del carrer és de formigó amb rajols cada cinc metres per mantenir la uniformitat amb el que es troba en arriba al nucli.