Entregades les claus dels horts comunitaris i ecològics Es Sot de Begur

14 ago 2019

L’alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha entregat aquest migdia les claus als 9 particulars que s’han adjudicat una de les 14 llicències d’ús privatiu de domini públic dels horts ecològics comunitaris Es Sot del municipi. L’entrega, que s’ha fet al mateix recinte on es troben els horts, permet a partir d’ara als hortolans a poder treballar els seus respectius horts, més quan ja han fet els cursos de participació comunitària i d’agricultura ecològica.

Respecte als 9 adjudicats, les llicències s’han atorgat amb una sèrie de condicions. La principal és què la durada és d’1 any, prorrogable fins a 4 anys per mitjà de pròrrogues anuals tàcites. També es deixa clar l’ús dels horts, ja que només es pot fer conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum. Els que s’han adjudicat l’hort ara hauran de pagar un preu públic, que és de 60 euros anuals, a més de pagar una fiança, que és de 100 euros. Respecte als drets i obligacions, aquests estan marcats en el Reglament de règim d’ús dels horts de titularitat municipal i per l’atorgament de llicències d’ús privatiu del domini públic, publicat en el BOP de Girona núm. 96 de 18 de maig de 2018, i en les Bases de la convocatòria, publicades en el BOP de Girona núm. 83 de 30 d’abril de 2019.

Per optar als horts, els sol·licitants havien de ser majors d’edat, estar empadronats al municipi i no tenir cap altre hort en propietat o lloguer a la comarca del Baix Empordà. A més, només es podia presentar una sol·licitud per unitat familiar.

Respecte al conreu, que només pot ser agrícola, s’ha de fer sempre sota els criteris de l’agricultura ecològica. És a dir, no es poden utilitzar productes fitosanitaris, adobs de tipus químic. Però tampoc poden superar en un 50% de la superfície de la parcel·la amb un mateix conreu, la realització de cap classe d’obra, aportar-hi materials que alterin l’estètica (bidons, cadires, ampolles, sacs…) o la tinença o cria de qualsevol mena d’animal o bestiar. Els hortolans disposen, però, d’un magatzem comunitari per guardar-hi els estris i les eines necessàries.

Al mateix temps, es potenciarà la gestió adequada de les deixalles i la de l’ús de l’aigua. Es vol que els hortolans participin de les jornades de treball comunitari, com també que mantinguin l’hort cultivat durant tot l’any. D’altra banda, s’haurà de facilitar l’entrada als horts a grups d’escolars que, sota la direcció de monitors, vulguin conèixer els treballs agrícoles.