Es constitueix el Consell Municipal d’Esclanyà

22 oct 2020

Aquest òrgan consultiu i d’assessorament té com a objectiu estimular i canalitzar la participació ciutadana i de les entitats i associacions en la gestió dels afers locals, a més d’oferir un espai de reflexió i d’influència.

Consultar, assessorar i apoderar a la població. Amb aquests tres principis l’Ajuntament de Begur ha posat en marxa aquesta tardor el Consell Municipal d’Esclanyà (CME), un nou espai de participació en el qual els veïns i veïnes d’Esclanyà s’hi podran implicar per tal de contribuir en la millora del municipi aportant nous punts de vista als projectes que es desenvolupen en qualsevol àmbit.

Aquest òrgan es va constituir formalment dimecres 21 d’octubre i està format per un total de 9 membres:

. Maite Selva Huertas: presidenta del CME i representant de Sempre Begur-Esclanyà

. Marià Renart Carreras: vicepresident del CME i representant de Tots per Begur-Esclanyà

. Martí Aldrich Ros: representant de Junts x Begur-Esclanyà

. Jordi Carreras Serrano: representant de Més Begur-Esclanyà

. Francesc Pilsà Matillo: representant de PSC Begur-Esclanyà

. Pau Anglada Izquierdo: representant d’associacions

. Montserrat Corredor Duran: representant de veïns i veïnes

. Xavier González: representant de veïns i veïnes

. Rubén Vargas Quiñones: representant de veïns i veïnes

Maite Selva, alcaldessa de Begur, avança que “amb la creació en aquest nou mandat de la nova regidoria específica d’Esclanyà i també del Consell Municipal, adoptem mesures perquè Esclanyà prengui el protagonisme i transcendència que requereix”.

Per la seva part, Marià Renart, regidor d’Esclanyà, assegura que “al llarg dels darrers mesos hem estat treballant en la modificació dels estatuts del Consell per a poder incentivar i promoure-hi la participació de tots els veïns i veïnes”.

El CME és un òrgan consultiu i d’assessorament que té com a objectiu estimular i canalitzar la participació ciutadana i de les entitats i associacions en la gestió dels afers locals, a més d’oferir un espai d’influència, expressió, cooperació i reflexió amplis i multisectorials que integrin les òptiques polítiques, tècniques i ciutadanes.

L’òrgan plenari del Consell Municipal d’Esclanyà tindrà sessió ordinària cada sis mesos i extraordinària quan la presidenta ho decideixi o quan ho demani la meitat del nombre de membres del Consell. A més, els acords del CME s’adoptaran per majoria simple dels presents; i el Consell es renovarà automàticament cada vegada que ho faci la Corporació Municipal, després de les eleccions municipals.


Categories: GovernacióPolitica