Faran el camí de ronda de la cala d’en Malaret de Begur per unir el que ve d’Aiguablava amb el de Fornells

24 ago 2018

L’Ajuntament de Begur construirà el camí de ronda públic a la cala d’en Malaret amb l’objectiu de donar continuïtat al traçat públic existent que ve d’Aiguablava i unir-lo al de Fornells. A més, amb aquest nou tram de camí de ronda, que farà 65 metres de llargada, s’evitarà que els vianants que l’utilitzen hagin de passar per finques de titularitat privada. El projecte d’obres, que ha aprovat inicialment el govern de Begur per junta, té un pressupost d’execució de 67.135 euros. “Volem donar continuïtat al camí de ronda en zona pública en aquest sector, evitant d’aquesta manera incomoditats entre usuaris i propietaris”, ha recordat l’alcalde, Joan Loureiro.

El projecte, redactat per l’arquitecte Joan Josep Murgui, en representació de l’empresa Interlands, es concreta en la construcció de trams d’escales des del final de l’accés a la cala d’en Malaret fins enllaçar, per la banda de mar, amb les escales ja existents que van cap el Port d’Esclanyà i Aiguablava. Les escales es faran amb pedra natural de la zona, a excepció de dues zones, on hi ha penya-segat, que se sortejaran amb la col·locació de passarel·les metàl·liques. La durada de les obres i la seva posada en marxa s’estima en un temps màxim de 2 mesos. “És una obra que programem passada la temporada estival”, ha afegit l’alcalde, que ha volgut destacar que les actuacions constructives adoptades es fan mirant de tenir poc impacte visual, integrant-lo en el medi existent.

Cal indicar que les obres afecten a les zones del domini públic marítim terrestre, a la zona de servitud de transit i a la zona de protecció, motiu pel qual cosa és necessari tramitar les corresponents autoritzacions administratives davant el Servei Provincial de Costes del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de l’Estat espanyol i davant el Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Recordar, al mateix temps, que el traçat del camí de ronda de la costa està qualificat com a xarxa per a vianants.