Finalitza el projecte de recuperació del safareig Es Quinze

30 mar 2023

L’objectiu d’aquesta actuació era recuperar aquest element històric del municipi, dignificar-lo i fer-lo més agradable i segur per a veïns i veïnes i visitants.

Aquest mes de març l’Ajuntament de Begur ha donat per finalitzada la intervenció arqueològica de recuperació patrimonial del safareig Es Quinze, una actuació impulsada per l’Àrea de Cultura del consistori en col·laboració amb les Regidories de Medi Ambient i d’Obres i Serveis.

El projecte va començar la tardor del 2021 i ha clos enguany amb l’objectiu de restaurar el patrimoni cultural històric del municipi i recuperar i fer visitables els espais que formen part de la història de la vila. Tot plegat, sota la coordinació de l’arqueòloga begurenca Bibiana Agustí.

En aquest sentit, la voluntat del consistori és emprar ara el safareig, un cop restaurat, com a element informatiu i didàctic adreçat als passejants, vilatans i forasters; en definitiva, que esdevingui un espai museístic a l’aire lliure.

Els treballs han consistit, principalment, en la retirada dels elements d’enderroc i terres de la bassa, la consolidació del mur oest, l’arranjament dels desguassos, la restauració del paviment, la reconstrucció i coronament dels murs perimetrals, el registre arqueològic i la documentació planimètrica de l’espai, el seguiment de les obres de restauració i la seva museïtzació.

Cal recordar que els safareigs de Begur van ser especialment utilitzats i concorreguts durant el segle XIX i inicis del XX. Les poques fonts i l’absència de rius, junt amb la irregularitat de les pluges, feien dels safareigs l’única font suficient d’aigua per a fer la bugada.

Les obres, a més, han posat al descobert les restes de dos safareigs diferents: un més gran, que constitueix la bassa que aflorava a la banda de la roca abans de la intervenció; i un més petit, del que només en resta la base dels murs i el paviment.