Finalitzen les obres d’arranjament a la cala de Ses Orats

08 jul 2022

Els treballs tenien com a objectiu completar el camí de ronda en aquest espai i permetre l’accés d’una forma còmode a la platja d’en Malaret.

L’Ajuntament de Begur ha donat per finalitzades recentment les tasques d’arranjament a la cala de Ses Orats. Els treballs han tingut un cost total de 81.657,24€ (IVA inclòs) i han estat duts a terme per l’empresa Girodservices SL, adjudicatària del contracte d’obra.

El projecte tenia com a objectiu executar els treballs necessaris per tal de completar el camí de ronda en l’àmbit de la cala de Ses Orats i permetre l’accés a la platja de Malaret, des d’on a través de les escales ja existents es pot donar continuïtat al recorregut de vianants que des de la cala d’Aiguablava enllaça amb el port de Fornells.

En aquest sentit, un cop acabada l’actuació, els vianants ja compten amb un accés còmode i adaptat a la platja de Malaret; ja que fins ara el camí de ronda no tenia continuïtat física amb la platja de Malaret i els vianants que fan ús d’aquestes rutes es veien obligats a fer part del seu recorregut per finques de titularitat privada que no tenen registrada cap servitud de pas, amb les lògiques conseqüències d’incomoditat per als usuaris i usuàries.

Les tasques han consistit en l’enderroc i subjecció de roques que podien suposar problemes d’estabilitat per garantir un recorregut segur dels vianants; la construcció de plataformes inferiors i superiors del camí de ronda; l’habilitació d’una escala metàl·lica de connexió entre les dues plataformes i baranes de protecció; la instal·lació d’una malla metàl·lica de tancament del camí de ronda respecte de les finques contigües; i la col·locació d’elements de senyalització vertical amb indicació del recorregut del nou traçat del camí de ronda; entre d’altres.