Instruccions per a la correcta gestió dels residus domèstics durant el confinament

22 abr 2020

Les llars amb casos positius de Covid-19 han d’adoptar un seguit de mesures en la gestió dels seus residus en cas d’utilitzar les àrees d’emergència.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat un seguit d’instruccions per a la gestió dels residus domèstics durant la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. En el cas de Begur i d’Esclanyà, les mesures a adoptar per part dels veïns i veïnes són les següents:

a) Gestió domiciliària dels residus en llars amb positius

a.1) En cas d’utilitzar les àrees d’emergència (contenidors):

Els residus del pacient -inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes)- s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (bossa 1) en un cubell d’escombraries disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura; i sense fer cap separació per al reciclatge.

La bossa de plàstic (bossa 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d’escombraries (bossa 2), a la banda de la sortida de l’habitació; on a més, es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.

La bossa 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d’escombraries (bossa 3) corresponent al cubell de fracció resta. La bossa 3 també es tancarà adequadament; i immediatament, es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys de 40-60 segons.

La bossa 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta estant totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l’entorn.

a.2) En cas d’utilitzar el sistema de recollida porta a porta:

Cal posar-se en contacte amb l’àrea de Medi Ambient trucant al telèfon 872 214 977, o bé enviar un correu electrònic a pap@begur.cat per indicar la presència a la llar d’un pacient amb positiu o indicis de Covid-19 per tal de gestionar la recollida de residus de manera personalitzada.

b) Gestió domiciliària dels residus en llars sense positius

En el cas de les llars sense positius, la separació dels residus a les àrees d’emergència (contenidors) es realitzarà com es ve fent habitualment.

Finalment, per tal de reduir al màxim la fracció resta que arriba a les plantes de tractament, l’Ajuntament de Begur recorda la importància d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper/cartró, vidre, envasos, orgànica, si escau), i dipositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents a aquests fraccions; així com tenir present que els guants de làtex o nitril utilitzats per fer la compra o altres usos no són envasos i per tant no han de dipositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc).


Categories: Medi Ambient