Junta de Govern Local

14 nov 2017 19:00h

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BEGUR.
Identificació de la sessió
Núm.: 46
Caràcter: ordinària
Data: 14 de novembre de 2017
Horari: 19:00 a 21:00 h
Lloc: Sala de regidors de l’Ajuntament de Begur