Junta de Govern Local

28 des 2017

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BEGUR.
Identificació de la sessió
Núm.: 48
Caràcter: ordinària
Data: 28 de novembre de 2017
Horari: 19:00 a 20:30 h
Lloc: Sala de regidors de l’Ajuntament de Begur


Categories: Ajuntament