Junta de Govern Local

07 nov 2017 -h

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE BEGUR.

Identificació de la sessió
Núm.: 45
Caràcter: ordinària
Data: 7 de novembre de 2017
Horari: 19:00 a 20:30 h
Lloc: Sala de regidors de l’Ajuntament de Begur