La brigada municipal executa nous treballs de millora a la via pública

21 abr 2021

Al llarg dels darrers dies l’Ajuntament ha actuat en diferents punts del municipi per arranjar desperfectes i dur a terme noves obres.

L’Ajuntament de Begur segueix actuant diàriament a la via pública per a garantir un manteniment òptim dels espais compartits, dur a terme treballs d’arranjament que resolguin els desperfectes existents, i executar noves obres i actuacions que ampliïn i millorin els serveis que es presten a la població.

En aquesta línia, al llarg dels darrers dies la Regidoria d’Obres i Manteniment ha executat a través de la brigada municipal diferents tasques en diversos punts del municipi:

. Renovació dels tancaments de diferents equipaments per a garantir la seguretat de les instal·lacions públiques.

. Creació d’una zona de pícnic al parc de l’Arbreda. En aquest sentit, cal recordar que l’Ajuntament està desplegant a la zona diferents actuacions per a millorar les prestacions del parc per a tots els veïns i veïnes.

. Manteniment dels principals camins de terra del municipi per a garantir-ne la funcionalitat.

. Manteniment dels espais verds del municipi a través de la brigada de jardineria. Durant l’hivern es van realitzat tasques d’esporgat d’arbres, i ara és el torn de la sega de l’herba.

. Arranjament de la vorera del carrer Sa Punta d’es Forn, que es trobava en molt mal estat.

. Dotació de la xarxa de clavegueram a l’esquerra de Sa Riera, amb la construcció d’estacions de bombament.

. Pavimentació de la vorera que uneix el carrer Perdiu amb el carrer Font Marina i el parc infantil adjacent al Polivalent d’Esclanyà.

. Manteniment dels parcs infantils.

. Construcció de les parets d’un pou que es va trobar a prop del Mas d’en Pinc.

. Arranjament de les escales d’accés des del carrer Illa Roja cap a la platja del Racó i a la platja d’Illa Roja.

 


Categories: ObresUrbanisme