La Covid-19 ha afectat la teva activitat econòmica? Ja pots sol·licitar l’ajut municipal per a donar suport a la teva activitat professional!

14 des 2020

Les subvencions van dirigides a activitats professionals, establiments comercials i d’estètica, serveis de restauració i d’oci nocturn, càmpings i hotels; i es poden sol·licitar a l’Ajuntament fins al 18 de desembre a les 14 h.

La Junta de Govern Local ha aprovat avui dimecres 9 de desembre les bases reguladores d’una nova línia de subvencions municipals adreçades a les activitats econòmiques de Begur i Esclanyà afectades per la Covid-19. Amb aquests ajuts l’Ajuntament aposta per a seguir dotant al teixit productiu i econòmic local de noves eines i recursos que permetin ajudar a minimitzar i pal·liar els efectes de la pandèmia entre el sector, un dels més damnificats per les restriccions d’obertura i de mobilitat decretades per les autoritats sanitàries per a evitar el contagi i la propagació del coronavirus.

Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Consum defensa que “després de l’enorme esforç i sacrifici que estan fent els autònoms i les petites empreses del municipi durant la pandèmia, ara ens toca a nosaltres seguir fent-los costat, retornar-los tot aquest compromís i ajudar-los a reactivar l’economia local i a tirar endavant i superar aquesta etapa tan difícil per a tots i totes”.

Per la seva part, l’alcaldessa de Begur, Maite Selva recorda que “des de l’inici d’aquesta crisi hem reforçat la nostra tasca de suport als col·lectius més vulnerables i als sectors més afectats de casa nostra per tal d’atendre les noves necessitats que ha generat la pandèmia i donar una resposta ràpida i eficient a les diferents problemàtiques que han anat sorgint”.

Qui pot ser beneficiari de l’ajut?

La línia d’ajuts impulsada pel consistori va adreçada a les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica i que disposin de llicència d’activitat al municipi de Begur amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. A més, l’activitat ha de tenir més d’un any d’antiguitat al municipi de Begur.

Quin és el període de sol·licitud?

El termini de presentació de sol·licituds és del 10 de desembre a les 9 h al 18 de desembre de 2020 a les 14 h (ambdues dates incloses). Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model d’instància normalitzat juntament amb la documentació establerta a les bases de la convocatòria.

Quins ajuts s’ofereixen?

L’Ajuntament de Begur destina per a aquesta convocatòria una partida de 80.000€ i l’import màxim de la subvenció serà de 300€ per a activitats professionals; fins a 300€ per a locals professionals; fins a 500€ per a establiments comercials i d’estètica; fins a 700€ per a restaurants, bars, cafeteries i bars d’oci nocturn; i fins a 700€ per a càmpings i hotels.

Tots els requisits, obligacions i la documentació necessària per a sol·licitar els ajuts es pot consultar íntegrament a la  seu electrònica de l’Ajuntament:

. Bases de la convocatòria.

. Model de sol·licitud. 

. Model de declaració responsable. 

. Fitxa d’alta del creditor. Més informació: