La Diputació de Girona concedeix 3.147 euros en ajuts a l’Ajuntament de Begur

15 nov 2018

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Begur, per aquest any 2018, dues subvencions per diversos conceptes amb un import global de 3.147 euros. El principal ajut, que es concreta en 2.147 euros, va destinat a despeses d’adquisició de material informàtic i promoció de les noves tecnologies, que compta amb una partida municipal de 5.031 euros. El segon ajut, amb un import de 1.000 euros, va adreçat a actuacions d’arranjament de camins municipals, que compta amb una partida municipal de 14.595 euros.