La façana principal de l’Ajuntament ja llueix nou aspecte

30 ago 2022

Aquests treballs formen part de la primera fase del projecte de rehabilitació de l’edifici consistorial.

Aquest mes d’agost l’Ajuntament de Begur ha donat per finalitzades les obres d’arranjament i pintura dutes a terme a la façana principal de la casa consistorial. Els treballs, executats per Construccions i Obres Freitas SL, han tingut un cost de 29.187,62€ (IVA inclòs) i formen part de la primera fase del projecte de millora i rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament.

L’actuació ha consistit en el repicat, sanejat i consolidació de la totalitat del revestiment del paraments verticals i horitzontals inferiors de balcons i cornises; en el repicat, sanejat i consolidació de la totalitat del revestiment del frontal del balcó; el fregat d’òxid superficial, neteja i pintat de les baranes metàl·liques; i el revestiment de les façanes.

En paral·lel, també s’han executat feines de pintura de baranes, reixes i finestres de la façana principal. En aquest cas l’actuació ha estat duta a terme pel contractista Manuel Ortiz Haro amb una inversió total de 3.448,50€.

Jordi Carreras, regidor d’Obres i Manteniment, destaca que “aquesta era una actuació imprescindible per a resoldre els desperfectes superficials i estructurals que presentava aquesta porta d’entrada a l’edifici de l’Ajuntament, i poder garantir així la seguretat, el manteniment i l’estabilitat de la infraestructura”.