La justícia tomba la denúncia i el recurs contenciós interposat per SOS Costa Brava contra les edificacions a la Pedrera de S’Antiga

03 abr 2023

La sentència judicial reconeix que l’Ajuntament de Begur va complir la legalitat urbanística vigent concedint les llicències sol·licitades i no aturant les obres.

El passat 30 de març el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona va desestimar íntegrament el recurs que la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya va presentar contra la llicència d’obres per a la construcció de cinc habitatges a la zona de S’Antiga, a l’antiga pedrera.

En la sentència -que pot ser recorreguda- el Jutjat no estima cap de les més de 30 pretensions de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya i confirma la legalitat de les llicències atorgades per part de l’Ajuntament de Begur.

En aquest sentit, la sentència reafirma que la zona on s’ha construït no està inclosa en cap espai protegit i que es tracta d’un sector urbanitzable, tal com corroboren el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner de 2005, el Pla Territorial de les Comarques Gironines de 2010, el POUM de Begur de 2003 i el recent Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls no Sostenibles del Litoral Gironí de 2021 que, de manera específica, classifiquen aquest àmbit com a àrea residencial especialitzada, sense incloure cap determinació de protecció.

Per altra banda, la sentència judicial també recull -tal com ha defensat des d’un primer moment el consistori- que la delimitació del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 no eren exactes ni correctes, ni són aplicables directament. Per contra, la resolució sí que estableix que són correctes les delimitacions que l’Ajuntament de Begur va anar incloent als tràmits dels planejaments urbanístics posteriors, en base a la planimetria de la Generalitat.

Per tot plegat, el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona reconeix que l’Ajuntament de Begur va complir la legalitat urbanística vigent, estant obligat a concedir les llicències sol·licitades i no aturant les obres tal com demanava la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya. Ja que, tal com va entendre l’Ajuntament, la sentència determina que no hi havia cap Pla Urbanístic que avalés jurídicament les peticions de les associacions denunciants; si bé, el consistori ha hagut d’assumir importants despeses de defensa jurídica, representació processal i de peritatge judicial.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, avança que “si és recorre aquesta sentència l’Ajuntament seguirà actuant prudentment com fins ara, no anticipant-nos als pronunciaments judicials ni amb actes mediàtics… Restarem a l’espera del pronunciament definitiu”.


Categories: Urbanisme